Detyre Kursi

Sisteme te Administrimit te Informacionit St.Edmira Buzi


 

 

 

 

Universitei i Picës

Adresat:

  • Rruga Bardhyl 105
  • QTU në autostradë
  • Shkolla teknologjike
Emri i Picës E Vogël Mesatare E Madhe
Peperoni 200lek 300lek 370lek
Kater Stinët 230lek 320lek 400lek
Vegjetariane 150lek 240lek 300lek

 


You are visitor no.

Free website powered by Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!